LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
08.00 - 09.00 4 U (ginnastica funzionale)08.30 - 11.004 U (ginnastica funzionale)08.30 - 11.004 U (ginnastica funzionale)08.30 - 11.004 U (ginnastica funzionale)08.30 - 11.004 U (ginnastica funzionale)08.30 - 11.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 TRX13.30 - 14.30Cross Kick13.30 - 14.30

Pilates13.30 - 14.30

KickBoxing Pro14.30 - 15.30
TRX13.30 - 14.30Cross Kick13.30 - 14.30

Pilates13.30 - 14.30

KickBoxing Pro14.30 - 15.30
TRX13.30 - 14.30
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Artistic Adv15.00 - 17.00

Rhytmic Pro15.30 - 17.00
Artistic Adv15.00 - 16.00Artistic Adv15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Ritmic Dance (4-6)16.00 - 17.00

Gymn Kick16.00 - 17.00
Be Kids (giocomotricità)16.00 - 17.00

Ginnastica Artistica (6-8)16.00 - 17.00

Rhythmic Gymnastics (6-8)16.00 - 17.00
Ritmic Dance (4-6)16.00 - 17.00

Gymn Kick16.00 - 17.00
Be Kids (giocomotricità)16.00 - 17.00

Ginnastica Artistica (6-8)16.00 - 17.00

Rhythmic Gymnastics (6-8)16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Pilates17.00 - 17.50

Gymn Kick17.00 - 18.00

Ginnastica Artistica (8-11)17.00 - 18.00
Be Kids (giocomotricità)17.00 - 18.00Pilates17.00 - 17.50

Free Yourself17.00 - 18.00
Be Kids (giocomotricità)17.00 - 18.00Pilates17.00 - 17.50

Gymn Kick17.00 - 18.00

Ginnastica Artistica (8-11)17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 TRX18.00 - 18.50

Junior Martial Art18.00 - 19.00
TRX18.00 - 18.50

Pilates18.00 - 18.50

Rhytmic Ladies (8-11)18.00 - 19.00
TRX18.00 - 18.50

Junior Martial Art18.00 - 19.00
TRX18.00 - 18.50

Pilates18.00 - 18.50

Rhytmic Ladies (8-11)18.00 - 19.00
TRX18.00 - 18.50

Junior Martial Art18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 KickBoxing19.00 - 20.30Rhytmic Girls advanced19.00 - 20.00KickBoxing19.00 - 20.30Rhytmic Girls advanced19.00 - 20.00KickBoxing19.00 - 20.30
20.00 - 21.00 Cross Training20.00 - 21.00Cross Training20.00 - 21.00

Lunedi

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
08.00 - 09.00 4 U (ginnastica funzionale)08.30 - 11.004 U (ginnastica funzionale)08.30 - 11.004 U (ginnastica funzionale)08.30 - 11.004 U (ginnastica funzionale)08.30 - 11.004 U (ginnastica funzionale)08.30 - 11.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00

Lunedi

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
15.00 - 16.00 Artistic Adv15.00 - 17.00Artistic Adv15.00 - 16.00Artistic Adv15.00 - 16.00
16.00 - 17.00

Lunedi

Mercoledi

Venerdi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
16.00 - 17.00 Be Kids (giocomotricità)16.00 - 17.00Be Kids (giocomotricità)16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Be Kids (giocomotricità)17.00 - 18.00Be Kids (giocomotricità)17.00 - 18.00

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
16.00 - 17.00 Ginnastica Artistica (6-8)16.00 - 17.00Ginnastica Artistica (6-8)16.00 - 17.00

Mercoledi

Venerdi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
16.00 - 17.00 Gymn Kick16.00 - 17.00Gymn Kick16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Gymn Kick17.00 - 18.00Gymn Kick17.00 - 18.00

Lunedi

Martedi

Giovedi

Venerdi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
17.00 - 18.00 Free Yourself17.00 - 18.00

Mercoledi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
16.00 - 17.00 Ritmic Dance (4-6)16.00 - 17.00Ritmic Dance (4-6)16.00 - 17.00

Martedi

Giovedi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
19.00 - 20.00 Rhytmic Girls advanced19.00 - 20.00Rhytmic Girls advanced19.00 - 20.00

Martedi

Giovedi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
18.00 - 19.00 Rhytmic Ladies (8-11)18.00 - 19.00Rhytmic Ladies (8-11)18.00 - 19.00

Martedi

Giovedi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
16.00 - 17.00 Rhythmic Gymnastics (6-8)16.00 - 17.00Rhythmic Gymnastics (6-8)16.00 - 17.00

Mercoledi

Venerdi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
15.00 - 16.00 Rhytmic Pro15.30 - 17.00
16.00 - 17.00

Lunedi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
18.00 - 19.00 Junior Martial Art18.00 - 19.00Junior Martial Art18.00 - 19.00Junior Martial Art18.00 - 19.00

Lunedi

Mercoledi

Venerdi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
13.00 - 14.00 Pilates13.30 - 14.30Pilates13.30 - 14.30
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Pilates17.00 - 17.50Pilates17.00 - 17.50Pilates17.00 - 17.50
18.00 - 19.00 Pilates18.00 - 18.50Pilates18.00 - 18.50

Lunedi

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
19.00 - 20.00 KickBoxing19.00 - 20.30KickBoxing19.00 - 20.30KickBoxing19.00 - 20.30
20.00 - 21.00

Lunedi

Mercoledi

Venerdi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
14.00 - 15.00 KickBoxing Pro14.30 - 15.30KickBoxing Pro14.30 - 15.30
15.00 - 16.00

Martedi

Giovedi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
20.00 - 21.00 Cross Training20.00 - 21.00Cross Training20.00 - 21.00

Martedi

Giovedi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
13.00 - 14.00 Cross Kick13.30 - 14.30Cross Kick13.30 - 14.30
14.00 - 15.00

Martedi

Giovedi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
13.00 - 14.00 TRX13.30 - 14.30TRX13.30 - 14.30TRX13.30 - 14.30
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 TRX18.00 - 18.50TRX18.00 - 18.50TRX18.00 - 18.50TRX18.00 - 18.50TRX18.00 - 18.50

Lunedi

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
17.00 - 18.00 Ginnastica Artistica (8-11)17.00 - 18.00Ginnastica Artistica (8-11)17.00 - 18.00

Lunedi

Venerdi